Groenbezig

Dit platform www.groenbezig.nl is een initiatief van Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel, mede gifinancierd door de provincie Overijssel. Inmiddels heeft ook de Groene Loper Overijssel zich bij ons platform aangesloten.
Het doel van dit platform is het groene vrijwilligerswerk in Overijssel nog makkelijker en leuker te maken. En meer mensen te enthousiasmeren om een bijdrage te leveren aan onze prachtige, groene provincie. Wil jij jouw groep op het platform plaatsen, heb je een vacature, organiseer je en cursus voor vrijwilligers of heb je een mooi verhaal over jullie activiteiten? Neem dan contact met ons redactieteam, dan zorgen wij voor plaatsing.

De redactie van Groenbezig bestaat uit:

Freek Aberson
Krista Esselink
Jolanda van Zwieten
Cecile Bogels
Carin van de Ploeg
Janny Spijkerman
Livia Leysen