Erve Peeze

De Doorbraak is een 13 km lange, nieuw gegraven, beek tussen de Almelose Loolee en de Exosche Aa bij Ypelo. Aan de oevers van deze beek, op Wolbeslanden 5 in Bornerbroek, staat een oude boerderij, die tijdens de aanleg van de Doorbraak dienst heeft gedaan als informatiecentrum van waterschap Vechtstromen. Veel Bornerbroekers kennen de boerderij nog als woning en kruidenierswinkeltje van de familie Peeze, met als bijnaam: ’n Beelts. Deze bijnaam heeft te maken met de plek van de boerderij, een hoogte in het landschap, een belt. Op een kadasterkaart uit 1832 wordt de plaats al vermeld als ‘Op den belt’.

Erve Peeze

Na de opening van De Doorbraak, najaar 2016, verloor de boerderij haar functie en stond zij op de nominatie om gesloopt te worden. Zij wordt echter niet gesloopt, maar door het waterschap verbouwd en geschikt gemaakt voor nieuwe functies. Het informatiegedeelte krijgt een opknapbeurt en het voormalig woongedeelte wordt ontmanteld en ingericht voor de opslag van gereedschappen. Een speciaal voor dat doel opgerichte werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Stichting Dorpsbelangen Bornerbroek, het Kulturhus Bornerbroek, waterschap Vechtstromen, de gemeente Almelo en Landschap Overijssel, ging op zoek naar een geschikte locatie. Na de mogelijkheden en onmogelijkheden van een 4-tal locaties te hebben onderzocht, kwam uiteindelijk boerderij Peeze in beeld.

Multifunctioneel
De boerderij blijft eigendom van het waterschap en die neemt voor onbepaalde tijd de exploitatie van het gebouw voor haar rekening. Landschap Overijssel zorgt voor de inrichting van het gereedschapsdepot en staat garant voor beheer en onderhoud. De omgeving van de boerderij zal als typisch Twents boerenerf worden ingericht, compleet met hoogstamfruitboomgaard. Een imkervereniging heeft ook al belangstelling getoond en gaat er misschien een bijenstal bouwen. Verder zal er een terras worden ingericht, dat samen met de informatieruimte zal worden geëxploiteerd door het Brookshoes in Bornerbroek. Het wordt een soort dependance, waar cursussen kunnen worden verzorgd, excursies en wandelingen kunnen starten, informatiebijeenkomsten en vergaderingen kunnen worden gehouden en zelfs een feestje of barbecue in het groen voor een klein gezelschap tot de mogelijkheden behoort.

Subsidieaanvraag
Om al deze mooie plannen te verwezenlijken is extra geld nodig. Daarom heeft de werkgroep subsidie aangevraagd bij Leader, een Europees programma, waarin het gaat om de ontwikkeling van het platteland. De verbouwing van de boerderij schiet lekker op en het wachten is nu op het honoreren van de subsidieaanvraag.

Hoe moet de boerderij straks gaan heten?

‘Erve Peeze’ is voorlopig een werktitel. De werkgroep heeft de Bornerbroekse gemeenschap opgeroepen een originele naam te bedenken.