Bijenbeweging Overijssel

De Bijenbeweging is een samenwerking van provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, EIS Kenniscentrum Insecten, LTO Noord en Imkervereniging Nederland. De Bijenbeweging Overijssel werkt aan kennisoverdracht over bijen en bijvriendelijke inrichting en beheer. We stimuleren (nieuwe) initiatieven en bouwen een netwerk op van gepassioneerde initiatiefnemers. We werken samen met particulieren, bewonersgroepen, gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders, landgoedeigenaren, scholen, ondernemers en agrariërs.

Trommelstokjes

Plant nu bollen voor een prachtig bijen-voorjaar

Terwijl er in maart en april nog maar weinig bloeit, zie je de eerste bijen al tevoorschijn, druk op zoek naar voedsel (nectar). Bollen die vroeg in het voorjaar bloeien zijn daarom een belangrijke voedselbron voor deze vroeg vliegende bijen. Bijvoorbeeld voor het vosje, verschillende zandbijen, veldhommel en wilgehommel. En natuurlijk leveren deze bloembollen je een hoop vrolijke kleuren op in een tuin waar, zo vroeg in het seizoen, nog niet veel te beleven valt. Oktober en november zijn de maanden bij uitstek om bollen te planten. Supermarkten, tuincentra en webshops bieden nu een grote variatie aan bloembollen aan. Maar, welke kies je? Hieronder vind je onze top 8 van favoriete bollen voor bijen. Kies bij voorkeur voor bollen zonder bestrijdingsmiddelen. Kun je die niet in de plaatselijke tuincentra vinden, kijk dan eens op een van onderstaande webshops.

  1. Blauwe druifjes (Muscari)
  2. Trommelstokjes (Alium spaerocephalon)
  3. Kievitsbloem (fritillaria)
  4. Ster hyacinth (scillia siberica)
  5. Holwortel ((Corydalis)
  6. Krokus
  7. Sier uien (alliums)
  8. Bosanemoon


Webshops voor biologische bloembollen

https://huibertsbloembollen.nl/

https://www.ecobulbs.nl/

https://www.naturalbulbs.nl/

https://www.sterkebollen.nl/

Download ons prachtige magazine

De 8 troetelbijen van Overijssel

Bijenhelpdesk

Heb je vragen over wilde bijen en wat jezelf kunt doen om de leefomgeving van bijen te verbeteren? Je kunt ons altijd bellen of mailen. Wij beantwoorden graag je vragen. Zie onze adresgegevens hiernaast. Heb je grote plannen voor een heuse bijenidylle, ook dan kun je bij ons terecht voor hulp en advies; van inrichtingsplan tot financiering. Ook gemeenten, waterschap, landgoedeigenaren en bedrijven kunnen bij ons terecht voor het maken van een professioneel, effectief plan voor een bijvriendelijk inrichtingsplan en bijvriendelijk beheer. We doen samen met jou veldonderzoek, bepalen kansrijke gebieden en schrijven een plan van aanpak. Onder de knop "Gemeenten" vind je meer informatie.

Heidewespbij
Heidewespbij

Wat de Bijenbeweging Overijssel heeft bereikt

Bijen hebben het moeilijk in Overijssel, net als in de rest van Nederland overigens. Dat geldt voor honingbijen, maar met name ook voor wilde bijen. Bijen zijn een van de meest bedreigde groepen; 56% van de soorten staan op de Rode Lijst. Zorgwekkend is vooral de sterke afname van hommels. EIS Kenniscentrum Insecten deed recent onderzoek naar de bijen in Overijssel. De trends, karakteristieke soorten en belangrijke gebieden presenteerden we op de Overijsselse Bijendag in 2017. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft (54%) van de soorten die in Overijssel voorko­men is afgenomen. Bij 14% heeft dat zelfs geleid tot een (mogelijk) verdwij­nen uit de provincie. En, voor 17 bijensoorten heeft Overijssel een groot landelijk be­lang en hiermee ook een zekere verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van deze soorten in Nederland. Je kunt hieronder het onderzoeksrapport downloaden.

De imker en de honinggraat

Heel veel bijeninitiatieven in Overijssel

Uit een enquete in de zomer van 2017 blijkt dat het in Overijssel volop zoemt van de bijeninitiatieven. Scholen en buurtbewoners maken insectenhotels, bedrijven maken hun bedrijventerrein bijvriendelijk, gemeenten doen aan bijvriendelijk groenbeheer en agrariërs zaaien akkerranden in met bloemenmengsels. Vooral lokale natuurorganisaties, imkers en particulieren blijken geweldige ambassadeurs voor onze bijen. Bekijk de resultaten van het onderzoek in het rapport hieronder.
Het draagvlak om voor bijen aan de slag te gaan blijkt ook uit het grote aantal organisaties dat inmiddels onze Bijenagenda heeft ondertekend. In het Groenloket vind je de namen van de ondertekenaars. .

Download hier het rapport