Bijenbeweging Overijssel

De Bijenbeweging is een samenwerking van provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, EIS Kenniscentrum Insecten, LTO Noord en Imkervereniging Nederland. De Bijenbeweging Overijssel is aangesteld voor 3 jaar om de leefomstandigheden van bijen te verbeteren. Daarvoor stimuleren wij nieuwe initiatieven, ondersteunen we bestaande bijen-initiatieven en verbinden initiatiefnemers met elkaar.

Bijenmagazine/pakket
We hebben voor alle geinteresseerden een prachtig Bijenmagazine gemaakt met interessante, inspirerende interviews en heel veel nieuwe weetjes over (wilde) bijen. Hieronder vind je een pdf die je kunt downloaden, maar je kunt het magazine en bijeninfo-pakket ook als papierenversie bestellen.

Geannuleerd
Helaas hebben we onze Overijsselse Bijendag van vrijdag 24 april 2020 moeten afzeggen vanwege de Coronacrisis. Het is nu nog niet te voorspellen of we deze dag later kunnen organiseren.

De 8 troetelbijen van Overijssel

Download magazine

Bijenhelpdesk

Daarnaast hebben we een Bijenhelpdesk die je helpt bij het maken van een professioneel, effectief plan voor een bijvriendelijke inrichting, inclusief een plan van aanpak van het beheer. Ook is er een uitvoeringsbudget beschikbaar voor de aanleg van een bijenidylle. Scroll naar beneden voor onze flyer.

Basisscholencampagne 2019

Begin volgend jaar starten we een basisscholencampagne over bijen. Daarin bieden we scholen een ondersteuningspakket aan. Zo is er nieuw lesmateriaal van Nederland Zoemt met onderzoeksopdrachten over verschillende thema's. Daarnaast biedt de Bijenbeweging Overijssel verschillende bloemzadenmengsels aan dat hoort bij het nieuwe lesmateriaal, zijn er gastdocenten en is er een cursus insectenhotel maken. We zoeken overigens nog extra gastdocenten, bekijk de vacature. Gebruik voor meer informatie over de basisscholencampagne de knop Scholen voor bijen.

Download hier onze flyer

Heidewespbij
Heidewespbij

Bijen hebben het moeilijk in Overijssel, net als in de rest van Nederland overigens. Dat geldt voor honingbijen, maar met name ook voor wilde bijen. Bijen zijn een van de meest bedreigde groepen; 56% van de soorten staan op de Rode Lijst. Zorgwekkend is vooral de sterke afname van hommels. EIS Kenniscentrum Insecten deed recent onderzoek naar de bijen in Overijssel. De trends, karakteristieke soorten en belangrijke gebieden presenteerden we op de Overijsselse Bijendag in 2017. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft (54%) van de soorten die in Overijssel voorko­men is afgenomen. Bij 14% heeft dat zelfs geleid tot een (mogelijk) verdwij­nen uit de provincie. En, voor 17 bijensoorten heeft Overijssel een groot landelijk be­lang en hiermee ook een zekere verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van deze soorten in Nederland. Je kunt hieronder het onderzoeksrapport downloaden.

De imker en de honinggraat

Heel veel bijeninitiatieven in Overijssel

Uit een enquete in de zomer van 2017 blijkt dat het in Overijssel volop zoemt van de bijeninitiatieven. Scholen en buurtbewoners maken insectenhotels, bedrijven maken hun bedrijventerrein bijvriendelijk, gemeenten doen aan bijvriendelijk groenbeheer en agrariërs zaaien akkerranden in met bloemenmengsels. Vooral lokale natuurorganisaties, imkers en particulieren blijken geweldige ambassadeurs voor onze bijen. Bekijk de resultaten van het onderzoek in het rapport hieronder.
Het draagvlak om voor bijen aan de slag te gaan blijkt ook uit het grote aantal organisaties dat inmiddels onze Bijenagenda heeft ondertekend. In het Groenloket vind je de namen van de ondertekenaars. .

Download hier het rapport