Rosse metselbij
Rosse metselbij, M. Reemer

Nationale zaaidag 2021

De Bijenstichting en Stichting Bijenvrienden hebben 22 april benoemd tot Nationale zaaidag. Op deze dag worden mensen opgeroepen om een stukje tuin of land in te zaaien t.b.v. de bij.  Speciaal zaadgoed kan gehaald worden bij maar liefst 1500 bijenvoedselbanken verspreid over Nederland.

De reden voor deze specifieke aandacht voor de bij komt door het tekort aan voeding voor deze insecten. Bijen hebben we hard nodig in deze wereld. Ze zorgen voor de bestuiving van bloemen, planten en bomen, die op hun beurt ons voorzien van voedsel. Het is dus ook in ons belang dat bijen blijven bestaan.

De laatste 2 decennia gaat het steeds slechter met de bij. Dit komt o.a. door ziekte, maar ook door het gebruik van pesticiden door de mens. Ook zijn er steeds minder gebieden geschikt voor de bij om te leven, de biodiversiteit van deze gebieden wordt steeds lager.

De laatste jaren wordt veel aandacht besteed aan het behoud van de wilde bij. Onder andere door de natuurorganisaties en de Bijenstichting en er ontstaan ook veel lokale initiatieven zoals de lokale bijenlinten. Op landelijk niveau is de organisatie The Pollinators actief. Deze organisatie streeft naar het verhogen van de biodiversiteit ten behoeve van de bestuivende insecten. Zij zetten het initiatief voor de voedselbanken voor de bij op de kaart.

In Overijssel zijn er zo’n 75 initiatieven voor een bijenvoedselbank. Bij een bijenvoedselbank kun je zaad ophalen, waarmee je een eigen stukje grond in kan zaaien. Een voorbeeld van zo'n voedselbank in Overijssel is van Hans Oude Luttikhuis (gemeente Dinkelland). Je vindt hem en andere initiatieven via Nudge - Voer de bij bij. We vroegen hem om een korte toelichting betreffende het behoud van de bij.

Hans Oude Luttikhuis is zelf imker en streeft naar een landschap met een hoge biodiversiteit voor zowel de honingbij als de wilde bij.

'Wat in decennia is afgebroken, zal ook decennia duren om het weer op te bouwen.' Verandering van landschap is mogelijk als iedereen die daar in woont of landbouw-veeteelt bedrijft, daar in mee kan gaan. De oplossing voor het verhogen van biodiversiteit zal vooral een kwestie zijn van een proces van in verbinding staan met elkaar en de natuur.

Om te beginnen zal, volgens Hans, al verbetering komen als er een ander maaibeleid van wegbermen gaat plaatsvinden. Bermen zouden later in het jaar gemaaid kunnen worden. Ook zal het landschap verbeteren door het inzaaien van een kruidenrijke vegetatie in weilanden en wegbermen. Maar ook het planten van meer bomen zal het bestaan van de bij helpen. Bomen zoals de kastanje, linde, maar ook struikgewas als meidoorn en de sleedoorn. Zo ontstaat er een gevarieerd en meer natuurlijk landschap.

Mensen in steden en dorpen kunnen ook bijdragen. Zo kun je de tuin opsieren met planten die voedend zijn voor de bij, en ook nog eens bijdragen aan de sierwaarde van een tuin. Naast het bijenzaaigoed dat gezaaid kan worden kun je ook denken aan vaste planten als kattenkruid, dropplant en skimmia.

Over het behoud van de bij is Hans optimistisch wat de honingbij betreft. Maar voor de wilde bij zullen we alle zeilen bij moeten zetten.

Meer weten over Zaaidag 2021? Zie onderstaande link.

Zaaidag 2021 (thepollinators.org)

Wil je lokaal bijdragen? Kijk eens op de website van de bijenstichting.

Bijenlint voor de bijen - de Bijenstichting

Wilde bijen veel effectievere bestuivers dan honingbijen
Wilde bijen veel effectievere bestuivers dan honingbijen