Carin met watereducatiegidsen in de Wieden

Op vrijdag 28 september was er in de Wieden een Waterdoedag voor de watervrijwilligers van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD), Waterschap Vechtstromen (WV) en Natuur en Milieu Overijssel (NMO) en andere betrokken organisaties. Een goedgevulde dag om nieuwe kennis op te doen over waterthema’s en watereducatie. Ik sluit me aan bij de bijna 50 mensen die zich verzamelen in het bezoekerscentrum van de Wieden en ben reuze nieuwsgierig wat de dag in petto heeft en wie de vrijwilligers zijn die zich inzetten voor watereducatie.

We krijgen eerst een korte en interessante lezing door de heer Henk Lomulder (WDOD) over droogte en sturing op het oppervlaktewater in tijden van droogte, waarbij afgelopen zomer natuurlijk een mooi voorbeeld was. Daarna ging het programma in drie delen verder: een vaartocht door de Wieden, een wandeltocht over het laarzenpad, met leerzame opdrachten die de vrijwilligers inspireren in hun eigen werk met (basisschool)kinderen en een workshop Geologie door Evert Ruiter van Alcedo.

Kennismaking met watervrijwilligers van NMO, Natuurmonumenten en IVN
Ik spreek met Susan Zilverberg, vrijwilliger voor NMO en sinds 2010 betrokken bij het project voor basisscholen in de Vreugderijkerwaard Expeditie Wildernis. Ze vertelt me dat haar vader haar de liefde voor de natuur heeft bijgebracht. Hij werkte in Wageningen en deed bodemonderzoek. Vroeger heeft ze wel eens in de Weerribben gekampeerd met haar familie en ze verheugt zich op de dag. Voor expeditie Wildernis heeft ze een aantal trainingen gehad en ze vind het een waardevol project.
De schipper van de vaartocht, Toos, is al 20 jaar vrijwilliger. Zij weet vol vuur over de geschiedenis van Beulake, de Wieden en de rietteelt te verhalen. We waaien heerlijk uit en iemand maakt de opmerking dat ze zich helemaal ‘zen’ voelt. Er wordt geprobeerd of je op de kraggen kunt staan, maar dat blijkt toch niet zo’n goed idee. Heel even regent het, maar dan breekt de zon door en hult de Wieden in een schitterend licht.
Op de vaartocht kom ik in contact met Jan Knol. Hij is IVNer, zit bij de Vogelbescherming en is tuinvogelconsulent in Denekamp. Ook doet hij mee aan de voorleesactie. Ruim 7 jaar doet hij nu dingen voor NMO. Hij vindt de waterdagen altijd goed verzorgd.

Ook vrijwilligers van het Waterschap zij van de partij
En dat is het ook: om 12u staat er voor alle groepen een heerlijk lunchbuffet klaar en omdat het mooi en zonnig weer is, zitten de meeste vrijwilligers buiten te eten, terwijl ze druk met elkaar in gesprek zijn en het programma tot dan toe nog even doornemen. Ik schuif aan bij een aantal vrijwilligers van Waterschap Vechtstromen, allemaal mannen. Ze vertellen over hún vrijwilligerswerk: ook zij werken met basisschoolleerlingen en soms de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Op de ochtend wordt in de klas de theorie van het beheer en rioolzuivering uitgelegd en op een middag gaan ze met de klas of groep naar de waterzuiveringsinstallatie in het gebied.
In de middag, op het laarzenpad, raak ik in gesprek met Berna van Bruchem, vrijwilliger bij IVN Zwolle. Zij heeft 10 jaar geleden de vogelzangcursus gevolgd en doet nu mee met het project veldlessen in de Vechterweerd. Met drie vrijwilligers gaat een klas of groep dan het veld in om allerlei proefjes en opdrachten te doen. Daaraan voorafgaand is er op school een powerpointpresentatie gegeven over het project.Tot slot spreek ik Herman Cleine. Hij is natuurgids bij ’t Zand en is nauw betrokken bij het NMO project’ Natuurlijk samen’ dat bewoners van Zwolle zuid en de bewoners van zorgcentrum de Oude Mars met elkaar in contact brengt. De afgelopen jaren zijn er wandeltochten geweest , een paddenstoelentocht, een avond over bijen, een vleermuistocht, een vollemaanswandeling en een presentatie van een natuurfilm.

Tijdens de afsluitende borrel, het is nog steeds heerlijk weer, zie ik iedereen nagenieten van een inspirerende en schitterende dag. Het valt me op dat al deze mensen, voor welke organisatie ze ook vrijwilligerswerk doen, stuk voor stuk liefde voor de natuur hebben en dit met passie uitdragen naar hun doelgroepen. En dát is waar ze het voor doen!

  • watervrijwilligers
  • watervrijwilligers2
  • watervrijwilligers3
  • watervrijwilligers4
  • watervrijwilligers5
  • watervrijwilligers6
  • watervrijwilligers7
  • watervrijwilligers8
  • watervrijwilligers9
  • watervrijwilligers10