foto welkom in het landschap
24

In 5 stappen nieuwe vrijwilligers werven: maak een plan!

Het binnenhalen van vrijwilligers is veel méér dan een simpele, ad hoc actie. Wie (meer) actieve vrijwilligers wil, moet hiervoor tijd en energie vrijmaken. Maak met een kleine groep mensen een plan op basis van de onderstaande 5 vragen. Maak er geen lijvig boekwerk van. Houd het simpel en praktisch.

Beantwoord samen met een kleine groep mensen de volgende 5 vragen. Daarmee leg je samen al de basis voor een wervingsplan.

1. Waarom zou iemand vrijwilliger bij ons willen worden?
Stel je de potentiële vrijwilliger eens voor. Die wil maar wat graag een antwoord op de vraag 'waarom zou ik?' Dus: wat hebben jullie nieuwe vrijwilligers eigenlijk te bieden? Wat is er zo leuk en interessant aan juist joúw werkgroep of organisatie? Breng dat in woord en beeld over over op de mensen die je wilt binnenhalen, bijvoorbeeld via social media, een gesprek, website, vacature tekst of artikel. Bekendheid met de organisatie vergroot de kans op succes sterk, zo blijkt uit onderzoek. Zorg er ook voor dat je nieuwe vrijwilligers goed opvangt, dat er gezellige sociale activiteiten zijn voor vrijwilligers en dat ze de ruimte krijgen om eigen ideeen in te brengen.

2. Welke kwaliteiten vragen we van vrijwilligers voor welke taken?
Denk daarbij aan leeftijd, opleidingsniveau, affiniteit en ervaring, continuiteit, representativiteit en passend in de groep. Vul voor iedere vrijwilliger die je zoekt bijlage 1 schema in (zie onderaan deze pagina). Maak de taak voor nieuwe vrijwilligers niet te groot, beperk je tot de belangrijkste kerntaken. Als het later lekker loopt met de nieuwe vrijwilliger kunnen jullie eventueel uitbreiden of een extra nieuwe vrijwilliger zoeken.

3. Welke wervingsmiddelen zetten we in om nieuwe, actieve vrijwilligers te vinden?
Het is verstandig om zoveel mogelijk verschillende communicatiekanalen te gebruiken. Probeer bij de keuze te bedenken waar je jouw vrijwilliger kunt vinden; wat leest hij/zij, waar komen ze, welke hobby's hebben ze, waar zijn ze lid van of welke opleiding volgen ze. Je kunt schriftelijke middelen gebruiken zoals flyers en posters. Je kunt de media inschakelen voor een artikel of advertentie. Of plaats een vacature op deze website groenbezig.nl, de vrijwilligersvacaturebank of sociale media. Maar ..... de belangrijkste methode is persoonlijk vragen. Uit onderzoek blijkt dat reden nummer 1 voor het doen van vrijwilligerswerk is "Ik werd gevraagd''.

4. Wie doet wat en wanneer?
Met de antwoorden op bovenstaande vragen kun je nu een eenvoudig plan van aanpak maken. Je beschrijft allereerst je doel: wat voor vrijwilliger zoek je voor welke klus. Daarna vul je het schema van bijlage 2 in (zie onderaan deze pagina): wat voor acties ga je ondernemen en hoe pak je elk van die acties aan en wie gaat dat doen. Tot slot noteer je ook een datum wanneer de actie moet zijn gedaan. Het is heel leuk om de tabel samen met een kleine groep mensen in te vullen en het wordt nu lekker concreet. Je moet er zelf een weddenschap op durfen af te sluiten dat je met deze acties je doel gaat bereiken. Is dat niet zo, denk dan opnieuw na wat je dan WEL moet gaan doen, anders is het jammer van je tijd.

5. Past de vrijwilliger bij wat we zoeken?
En dan heb je beet; een of meerdere vrijwilligers melden zich. Neem even goed de tijd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek en doe dit met tenminste 2 personen van je organisatie. Vertel over je organisatie en wat het vrijwilligerswerk inhoudt (taken, tijdsinvestering, met wie er wordt samengewerkt). Wees enthousiast, maar ook realistisch. Bekijk samen met de aspirant vrijwilliger of het werk past bij zijn of haar wensen, mogelijkheden, ambities en talenten. Of past hij of zij misschien beter op een andere plek in de organisatie?

Gaat de nieuwe vrijwilliger bij jullie aan de slag?! Laat ze dan niet aan hun lot over, maar koppel ze aan een vaste buddy die gedurende de eerste drie maanden zorgt voor een fijne introductie in jullie organisatie. De vrijwilliger voelt zich daardoor extra welkom. En ... geef de ruimte voor nieuwe ideeen.

Invulschema kenmerken en taken nieuwe vrijwilligers

Planningsschema werven van vrijwilligers

Vrijwilligers werven: maak een plan!

Nieuwe, actieve vrijwilligers vinden is verschrikkelijk belangrijk, maar blijkt in de praktijk ook niet zo eenvoudig. Want, iedereen is druk en heeft een overvolle agenda! Of ze nu een drukke baan of een druk gezin met kleine kinderen hebben, werkzoekend zijn of al gepensioneerd. En dat geldt meestal ook voor de vrijwilligers die zich nu al inzetten voor jouw organisatie. Veel vrijwilligersgroepen staan dan ook te springen om extra mensen voor bestuursfuncties, om een informatiestand te bemannen, de website bij te houden, een werkgroep te coördineren, inventarisatiewerk te doen in het veld, de gemeente te adviseren, wilgen te knotten of een excursie te organiseren.

Sommige groepen lukt het uitstekend om nieuwe mensen te vinden. De simpele basis van hun succes is veelal een praktisch en doeltreffend plan, met duidelijke doelen en taakverdeling. Het is een serieuze klus waar je samen aandacht en tijd voor moet maken. Een eenvoudig hulpmiddel is het wervingsmodel.

Zie hiernaast bij In 5 stappen.