foto klein landschapsbeheer
4

Hoe betrek je jongeren bij je organisatie

Natuur en milieuorganisaties blijken heel goed in staat om kinderen tot 12 jaar te bereiken. Daarna gebeurt er helaas weinig, omdat men veronderstelt dat onder jongeren geen interesse is in natuur en ze te druk zijn met andere zaken. Maar is dat wel zo?

In 2015 liet Natuur en Milieu Overijssel het onderzoek 'Jong & Natuur' uitvoeren door Luuk de Vries, student master GEO-communicatie aan de Universiteit van Utrecht. Reden voor het onderzoek was dat veel natuur- en milieuorganisaties jongeren willen betrekken, maar daar niet goed in slagen. Uit het onderzoek Jong & Natuur blijkt dat dit voortkomt uit (voor)oordelen, beperkte kennis van de belevingswereld van jongeren en een gebrek aan mensen met feeling voor de doelgroep.

Jongeren zijn WEL geïnteresseerd
De (voor)oordelen dat jongeren niet geïnteresseerd zijn in natuur en het doen van vrijwilligerswerk worden in dit onderzoek niet bevestigd. De meeste jongeren vinden natuur niet saai en ondernemen graag avontuurlijke activiteiten in de natuur. Een derde blijkt bovendien bereid tot het af en toe vrijwillig helpen van natuur- en milieuorganisaties. Uit dit onderzoek blijkt dus dat er voldoende kansen zijn voor natuur- en milieuorganisaties om jongeren te bereiken. Dit is ook vanuit de ideële doelstellingen gewenst. Door jongeren meer in aanraking te laten komen met natuur wordt gewerkt aan toekomstig draagvlak voor natuurbehoud. Maar hoe pak je dat aan?

Denk aan de volgende zaken

  1. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren vrijwilligerswerk doen bij organisaties waarmee ze al eerder een band hebben; ze zijn bijvoorbeeld al lid of hebben meegedaan aan activiteiten. Met het aanbieden van activiteiten die zijn afgestemd op de belangstelling en interesses van jongeren kan aan een zekere bekendheid en band worden gewerkt.
  2. Benader hen daarvoor in groepsverband, bijvoorbeeld via school, scouting, kerk, sportvereniging of jeugdhonk. Jongeren hebben een sterke sociale oriëntatie op leeftijdsgenoten en zijn dus graag in gezelschap van leeftijdsgenoten. Daarnaast heerst er onder jongeren een grote angst om af te wijken van de sociale norm en om afgewezen te worden door ‘de groep’.
  3. De nadruk bij activiteiten moet niet liggen op (natuur)educatie, maar op ‘beleving’ en plezier. Aansluiten bij de interesses van jongeren betekent dat activiteiten elementen in zich hebben van actie, beleving, sociaal, samenwerken, competitief, spanning en direct natuurcontact.
  4. Zorg dat je binnen je organisatie één of meerdere vrijwilligers hebt met ‘feeling’ voor jongeren. Zorg voor een vaste begeleider.
  5. Veel jongeren vinden het bijzonder leuk om te helpen bij activiteiten voor basisscholen. Betrek hen bij de organisatie van een geschikte activiteit. Meer dan de helft van de jongeren uit ons onderzoek was bijvoorbeeld bereid om te helpen bij de Stoere Buitendag voor basisschoolleerlingen.
  6. Creëer een band met de jongeren tijdens en ook na de activiteit. Houd het contact warm via bijvoorbeeld sociale media, nieuwe acties, andere meetings en een gezamenlijke evaluatie moment.

Het onderzoek
Het onderzoek Jong en natuur is een initiatief van Natuur en Milieu Overijssel en uitgevoerd door Luuk de Vries, student master GEO-communicatie aan de Universiteit van Utrecht. Het onderzoek bestond uit een uitgebreide literatuurverkenning, gesprekken met lokale natuur- en milieuorganisaties, gesprekken met provinciale en landelijke organisaties met kennis en ervaring over de belevingswereld en interesses van jongeren, een enquête onder 272 jongeren (leeftijd 12-21 jaar) en een groepsopdracht om zelf een natuuractiviteit te bedenken. Wil je dit rapport lezen klik dan hier.