enhoe-knotten
1

Een vrijwilligersverzekering, wat is dat eigenlijk?

Iedereen is verzekerd

Iedereen heeft wel een of meer verzekeringen: voor ziektekosten, aansprakelijkheid, inboedel. Maar als je als vrijwilliger aan de slag gaat kan het voor jezelf of voor anderen van belang zijn om hier extra naar te kijken.

Als er iets gebeurt waarvoor een verzekering noodzakelijk is, dan is de volgorde als volgt:

  • eigen verzekering(en)
  • gemeentelijke verzekering (vaak via VNG, zie onder)
  • vrijwilligersverzekering van de organisatie waarvoor je werkt (en een vrijwilligersovereenkomst hebt).

Groot en klein leed

De meeste verzekeringen gaan over grote schade en groot 'leed'. Kleine schade en klein 'leed' komt niet over de drempel van de 'eigen bijdrage'heen. Verlies van bril, gehoorapparaat en lenzen zijn daardoor meestal niet of slechts beperkt meeverzekerd.

De tip is dan ook: draag een oude bril of oud gehoorapparaat als je vrijwilligerswerk in de natuur gaat doen.

VNG Vrijwilligerspolis

De meeste gemeenten hebben een VNG Vrijwilligerspolis afgesloten voor haar vrijwilligers. Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties (de zogenaamde rechtspersonen) die actief zijn in het groen zijn hiermee verzekerd. Een enkele gemeente heeft voor een andere verzekering gekozen.
Klik op onderstaande knop als je wilt weten hoe jouw gemeente een vrijwilligersverzekering heeft afgesloten. Op de gemeentepagina kan je in de meeste gevallen een link vinden naar een schadeformulier. Vervolgens meldt jouw gemeente de schade bij de verzekeringsmaatschappij en wikkelen zij de schade af met de benadeelde partij. De gemeente wordt geïnformeerd over de afwikkeling.

Let op. Wij hebben medio 2022 alle gemeentes gevraagd een update te geven. Die informatie is via onderstaande knop per gemeente te bekijken.

Klik HIER voor verschillende documenten over de VNG Vrijwilligersverzekering van Centraal Beheer.

Vangnet of secundaire verzekering

De VNG vrijwilligersverzekering is ''een vangnet verzekering''. Dat wil zeggen, is er een andere verzekering dan de VNG Vrijwilligersverzekering waarop de schade kan worden verhaald dan gaat die andere verzekering voor. Dit regelen de verzekeraars onderling. Daar hoef je je niet druk om te maken.

Wie is verzekerd?

De VNG Vrijwilligers┬şverzekering verzekert binnen Europa vrijwilligers en mantelzorgers die werken in of vanuit Nederland. Maar ook maatschappelijke stages van scholieren en vrijwilligerswerk als gemeentelijke tegenprestatie. Het gaat om georganiseerd, onverplicht en onbetaald werk met een maatschappelijk belang. Er kan aanspraak gemaakt worden op de verzekering als de schade ontstaat tijdens en op weg naar het vrijwilligerswerk. Ook verzekerd zijn rechtspersonen waarvoor de vrijwilliger werkt, zoals stichtingen, verenigingen, gemeente, comite.

kinderen vangen waterleven
kinderen vangen waterleven

Wat houdt deze verzekering in?

Een zeer beknopte samenvatting.

  • Ongevallen verzekering voor vrijwilligers. Het gaat hier om letsel, medische kosten, blijvende invaliditeit en overlijden van de vrijwilliger en inzittenden van een motorvoertuig dat een vrijwilliger bestuurt tijdens het vrijwilligerswerk.
  • Persoonlijke eigendommenverzekering vrijwilligers.Het gaat om schade (materieel, vernietiging en diefstal) aan persoonlijke eigendommen van de vrijwilliger die tijdens het vrijwilligerswerk of op de weg er naar toe is ontstaan.
  • Aansprakelijkheidsverzekering vrijwilligers. Het gaat om verzekering van de vrijwilligers als deze aansprakelijk zijn voor schade aan personen (verwonding, ziekte, overlijden) en schade zaken van anderen (losse zaken, onroerend goed, dieren). Ook verzekerd kosten rechtshulp.
  • Rechtsbijstandverzekering vrijwilligers. Het gaat om verzekering van vrijwilligers bij (dreigend) juridisch geschil. Alleen als er een redelijke kans is op succes.
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen. Het gaat om verzekering van een stichting of vereniging als deze aansprakelijk is voor schade aan personen (verwonding, ziekte, overlijden) en zaken van een ander (losse zaken, onroerend goed, dieren). Ook verzekerd is rechtshulp.
  • Bestuurdersaansprakelijkheid voor vrijwilligers. Het gaat om verzekering van vrijwilligers die leiding en handelingen verrichten voor rechtspersonen. Zij zijn verzekerd voor verweer en rechtshulp als de vrijwilliger aansprakelijk wordt gesteld.
  • Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen. Het gaat om verzekering van een stichting of vereniging als deze aansprakelijk wordt gesteld voor personenschade van de vrijwilliger, schade aan zaken van de vrijwilliger, schade aan inzittenden, schade aan voertuigen van vrijwilligers en verlies no-claim. Ook rechtshulp voor rechtspersonen is verzekerd.

Uitleg over de gemeentelijke vrijwilligersverzekering

In dit filmpje een uitleg over de verzekering. Omdat de meeste gemeenten in Overijssel werken met VNG-verzekering, wordt die hier toegelicht.