Informatiecentrum De Veldschuur

De stichting "Vrienden van de Oldematen" (V.V.O.) Wie zijn we ……. De stichting "Vrienden van de Oldematen" bouwde in 2005 de Veldschuur "Bid en Werk" in Rouveen en beheert nu dit unieke centrum voor natuur en historie in samenwerking met Staatsbosbeheer. We ontwikkelen educatieve activiteiten in en rondom De Veldschuur op het gebied van natuur, historie en archeologie. Wat willen we in onze regio bereiken: • Het behoud van de landschappelijke waarden van het natuurgebied. • Het uitvoeren van historische en actuele educatieve projecten. • Een verantwoorde toeristische “bruising” in het nieuwe natuurgebied Historische veldschuur De Veldschuur was een historische schuur in het gebied “Olde Maten”, waar eeuwenlang boeren zwoegden op het land. De schuur was een onderkomen voor het vee, raakte in de vorige eeuw in verval en verdween rond 1970 uit het gebied. Alleen de fundering bleef achter. We herbouwden De Veldschuur in 2005 met financiële hulp van o.a. Europese fondsen, gemeenten Staphorst en Zwartewaterland, de provincie, Staatsbosbeheer en particuliere sponsors en met grote inzet van onze VVO-vrijwilligersgroep.

Klik hier voor de activiteitenagenda!

'Bid en Werk' in winterse sferen