Landschap Overijssel

Landschap Overijssel beschermt, beheert en ontwikkelt het Overijsselse landschap met zijn bijzondere natuur en streekeigen cultuurhistorie met kwaliteit voor mens, plant en dier zodat het er goed leven is. Daarnaast organiseren wij allerlei activiteiten om het landschap te beleven. Wij zijn een organisatie met deskundige mensen, betaald en onbetaald, die zich met hart en ziel inzetten voor het landschap.

Welkom

Leuk dat je meer wilt weten over onze stichting. Landschap Overijssel werkt al jaren samen met vele vrijwilligers om het landschap in Overijssel te verbeteren. We zetten ons in voor het beheer, de ontwikkeling en de beleving van het landschap. Dat betekent buiten aan de slag met het knotten van wilgen, beschermen van weidevogels, plaggen van heideterreinen, meten van grondwaterstanden, inventariseren van bijzondere flora en fauna en ontvangen van bezoekers in onze natuurgebieden en bezoekerscentra.

Het resultaat van onze gezamenlijke inspanning is een prachtige leefomgeving met kwaliteit voor mens, plant en dier. Maar ook een bijzondere beleving voor jou als vrijwilliger. Samen met andere vrijwilligers aan de slag in de frisse buitenlucht is hartstikke motiverend en leuk. Zeker als je na een dag hard werken gezamelijk afsluit met een kop heerlijke soep of warme chocolademelk.

Soorten vrijwilligerswerk

 • 'Eigen' vrijwilligers; ontvangen vrijwilligersovereenkomst; zetten zich namens Landchap Overijssel in in onze bezoekerscentra, natuurgebieden en het cultuurlandschap.
 • Aangesloten groepen; zijn vooral actief in landschapsbeheer, weidevogel- en steenuilbescherming. Deze groepen faciliteren wij bij het realiseren van hun eigen doelen voor het landschap.
 • In ons verdere netwerk en daarbuiten bevinden zich nog andere groepen vrijwilligers die zich inzetten voor het landschap. Graag zouden we ook deze groepen ondersteunen met onze kennis en vaardigheden. Interesse? Op landschapoverijssel.nl/vrijwilligersgroepen vind je hierover meer informatie.

Samen(werken)

Dankzij de inzet van al deze vrijwilligers kunnen wij ons blijven richten op de uitvoering van onze kerntaken die we hebben geformuleerd. Om vrijwilligers goed te ondersteunen bij hun vrijwilligerstaken voeren we een professioneel vrijwilligersbeleid. Ook werven we structureel nieuwe vrijwilligers en het koesteren we de bestaande. Hierin zoeken we de samenwerking op met andere 'groene' organisaties die werken met vrijwilligers om kennis en kunde te delen en elkaar te sterken in onze gezamelijke taak, namelijk het beschermen van het landschap in Overijssel.

Wat wil je leren?

Om vrijwiligers handvatten te bieden hebben we sindskort een kennisbank opgericht waar vanuit je direct kunt leren middels e-learning (=online) en je in kunt schrijven voor allerlei cursussen op het gebied van cultuurhistorie, oude ambachten, natuurvriendelijk tuinieren en landschapsbeheer. Ook kun je meegaan op interessante excursies met gids, waaronder foodwalks, vogels spotten en dassen kijken. Ga hiervoor naar kennisrijk.landschapoverijssel.nl.

Maatwerk

Iedere vrijwilliger heeft zijn eigen verhaal en motivatie om zich in te zetten voor het landschap en kiest een vrijwilligersfunctie die bij hem of haar past. Samen maken we afspraken over functionele kleding, hoevaak je beschikbaar bent en je eventuele vergoeding.

Wij gunnen iedere vrijwilliger uitdagend en inspirerend vrijwilligerswerk in het landschap in Overijssel.

Kijk op Groenbezig.nl bij onze Reggewerkgroep

Bijeninitiatieven in natuurterreinen

Contactpersoon: Michiel Poolman: mail
Telefoon: 06-51.22.66.27

Landschap Overijssel heeft diverse bijeninitiatieven op recreatieve- en natuurterreinen. Bij elkaar in gebieden die groter zijn dan 5 hectare. Zoals de Lemeler- en Archemerberg.

Acties die ondernomen worden zijn:

 • inzaaien van bloemenmengsel;
 • voorlichting, educatie en bewustwording;
 • monitoring wilde bijen-fauna;
 • laatsen bijenkasten/bijenhotels;
 • aanleggen van 14 steilwanden in 2016 en 19 steilwanden (en andere zandige nestgelegenheden) in 2017 op de Archemerberg

In het algemeen voeren we reguliere beheermaatregelen uit in natuurterreinen en in sommige gevallen aanvullend- of soortgericht beheer.

Bijeninitiatief particuliere grond bij Enschede

Contactpersoon: Harry Koster: mail
Telefoon: 06-53.76.17.35

Dit bijeninitiatief vindt plaats rondom Enschede op met name particuliere gronden die groter zijn dan 5 hectare. Kenmerken zijn de aanplant van gevarieerde bomen en struiken, het inzaaien van bloemenmengsel, randenbeheer en algemeen natuurbeheer. Gemiddeld zijn er 6 - 10 personen betrokken bij de organisatie en uitvoering. Kernpunten voor de toekomst: meer akkerranden met bloemenmengels!

Derde bijeninitiatief van Henk Koehorst

Contactpersoon: Henk Koehorst Mail

Telefoon: n.n.b.

We zijn werkzaam op Recreatie- en natuurterreinen minder dan 1/2 hectare. Locatie: Volthe, langs de Voltherbeek op een halve hectare natuurbeheersgebied.
We werken verder samen met Natuurorganisaties en Terreinbeheerders als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap OverijsselTerreinbeheerders als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel.

Actiepunten van ons:

 • Bewust geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen;
 • Aanplant gevarieerde bomen en struiken;
 • Inzaaien bloemenmengsel;
 • Aanleg bloemrijke weilanden, hooilanden, akkerranden;
 • biodiversiteit blijven vergroten

Vierde bijeninitiatief

Contactpersoon: Martien Spitzen
Mail

Telefoon: 0522-282313

We zijn werkzaam op particuliere grond minder dan halve hectare. Locatie: Hareweg 8, Oldemarkt (Steenwijkerland).

Actiepunten van ons:

 • Bewust nalaten gebruik chemische bestrijdingsmiddelen;
 • Inzaaien bloemenmengsel;
 • Bloemrijke weide onderhouden//geen chemische middelen.

Vijfde bijeninitiatief in regio Hellendoorn

Contactpersoon: Nico van Aalst
Mail

Telefoon: 06-21.10.82.73

We zijn werkzaam op particuliere grond minder dan een halve hectare. Locatie: Oude Twentseweg 6 te Hellendoorn. We werken samen met terreinbeheerders als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel.

Actiepunten van ons:

 • Bewust nalaten gebruik chemische bestrijdingsmiddelen;
 • Aanplant gevarieerde bomen en struiken;
 • Inzaaien bloemenmengsel;
 • Acties van voorlichting, educatie en bewustwording