Groene Loper Hof van Twente

De Groene Loper hof van Twente wil je inspireren om bij te gaan dragen aan natuur, landschap en biodiversiteit. Hieronder lees je hoe we dat willen gaan doen.

Verbinden van groene buurtinitiatieven

  • Door het zichtbaar maken en verbinden van bestaande groene (buurt)initiatieven, en door kennis te delen om nieuwe groene activiteiten in de Hof van Twente uit te lokken en in gang te zetten.
  • Zoveel mogelijk bewoners uit de Hof van Twente inspireren en motiveren om zelf mee te gaan doen, samen in het groen!
  • De Groene Loper Hof van Twente wil onderdeel zijn van de Groene Loper Overijssel, een provinciaal project dat zoveel mogelijk mensen wil betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit.
  • De Groene Loper Hof van Twente organiseert netwerkbijeenkomsten, verzorgt educatie/workshops in samenwerking met bestaande initiatieven en stelt een startkapitaal ter beschikking voor nieuwe groen/sociale initiatieven.

Hapje voor jou, hapje voor mij
Hapje voor jou, hapje voor mij  -  Bas Morsink