Terug naar overzicht

Word klimaatbufferambassadeur!

Overijssel
Besturen, Organiseren, Netwerken en samenwerken

Wil jij je ook inzetten voor meer natuurlijke oplossingen voor klimaatveranderingen? Word dan klimaatbufferambassadeur in jouw provincie. Informeer bij de Natuur en Milieufederatie in jouw provincie.

Natuurlijke oplossingen voor klimaatveranderingen? Natuurlijk!

De Nederlandse overheid is druk bezig ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Ze zetten daarbij fors in op technische oplossingen, zoals bijvoorbeeld hogere dijken, stuwen en pompen. Technische maatregelen hebben vaak het nadeel dat ze niet duurzaam zijn en snel vervangen moeten worden. Dat kan anders! De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een samenwerking tussen alle grote Nederlandse Natuurorganisaties, maakt zich hard voor meer natuurlijke oplossingen, zogeheten natuurlijke klimaatbuffers.

Natuurlijke klimaatbuffers zijn natuurlijke oplossingen voor klimaatverandering. Voorbeelden van klimaatbuffers zijn bijvoorbeeld verkoelend groen in de stad, rivieren met nieuwe nevengeulen die meer water bergen, dijken met vooroevers of aangroeiende kwelders aan de kust. De klimaatbuffers verminderen hittestress, overstroming en droogte en dragen tegelijk bij biodiversiteit!

Stresstesten

Overheden zijn afgelopen jaar volop bezig geweest met stresstesten: het in beeld brengen welke plekken kwetsbaar zijn voor extreme weersomstandigheden. Naar aanleiding van deze testen gaan overheden, waterschappen en werkregio’s in 2020 in gesprek met verschillende belangenpartijen: Welke effecten zijn urgent? En welke maatregelen zijn er nodig? Dit is het juiste moment om het belang van natuurlijke klimaatbuffers onder de aandacht te brengen. Want als Nederland op de schop gaat, hebben wij een voorkeur voor robuuste natuurlijke maatregelen die lang meegaan!

Klimaatbufferambassadeurs

Hoewel natuurlijke oplossingen voor klimaatverandering steeds vanzelfsprekender worden, is deze werkwijze nog lang niet “mainstream” . Daar wil de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers zich de komende tijd hard voor gaan maken. Daarom hebben zij de zogenaamde “klimaatbufferambassadeurs” in het leven geroepen: vrijwilligers die hun expertise op gebied van water, natuur en lobby in willen zetten voor promotie van natuurlijke klimaatbuffers aan de gesprekstafels waar de klimaatdialogen worden gevoerd. Op 16 januari organiseerden de Natuur en Milieufederaties, als partner van de coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een inspiratiedag voor toekomstige ambassadeurs. Maar liefst 80 ambassadeurs in spé bereidden zich op deze bijeenkomst voor om als belangenbehartiger deel te nemen aan klimaatgesprekken, risicodialogen of gebiedsontwikkeling.

Reageren?

Aanmelden of meer informatie?

Tel: (038) 4250972

Mail