Terug naar overzicht

Wil je meehelpen met het beschermen van onze weidevogels?

Staphorsterveld Rouveen
Organiseren, Landschapsbeheer, Betrekken van jongeren, Natuureducatie, Bezoekers ontvangen

2019 is door Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Wulp. Het Staphorsterveld is één van de belangrijkste bolwerken in West-Europa voor deze bijzondere weidevogel. Al in het vroege voorjaar laat hij zijn jodelende roep boven de velden horen. De nesten van (meestal) vier eieren laten dan niet lang meer op zich wachten.

Kom jij de wulp te hulp?

In het Staphorsterveld komen ook vele andere weidevogels voor, zoals grutto’s, kieviten, tureluurs, scholeksters, diverse soorten eenden en kleinere weidevogels zoals graspieper, roodborsttapuit en gele kwikstaart.

WIE KOMT DE WULP EN DE ANDERE WEIDEVOGELS IN HET STAPHORSTERVELD EN OMGEVING TE HULP?

Wij zoeken dringend nieuwe vrijwilligers, die tijdens het weidevogelseizoen (van half maart tot half juni) één tot meerdere dagen of dagdelen per week willen besteden aan het beschermen van nesten en kuikens.

(Enige) ervaring met het zoeken van nesten is natuurlijk meegenomen, maar ook geïnteresseerden zonder ervaring kunnen zich melden. Zij lopen dan minimaal een seizoen mee met een ervaren zoeker om het "vak" te leren.

Wil je meehelpen met het beschermen van onze weidevogels? Mail ons via MAIL

Meer weten over onze Vereniging: neem een kijkje op onze website: WEBSITE