Terug naar overzicht

Gezocht: NME Makelaar voor de gemeente Dinkelland

Zwolle - Dinkelland
Besturen, Organiseren, Vinden en binden van vrijwilligers, Betrekken van jongeren, Natuurkennis

In de gemeente Dinkelland kunnen alle basisscholen kosteloos deelnemen aan onze natuuronderwijsprojecten. En kunnen ze gebruik maken van lesbrieven, leskisten en materiaalzendingen zoals de champignonkweekemmer, moestuinzaden en eetbare insecten.

Meer kinderen in aanraking met natuur!

Graag willen we de contacten met scholen in Dinkelland versterken om natuur en milieueducatie (NME) en onze materialen beter voor het voetlicht te brengen en beter af te stemmen op hun behoeften. Daartoe zijn we op zoek naar een NME makelaar die het gezicht en aanspreekpunt wordt voor basisscholen in de gemeente Dinkelland. Heb jij een grote passie voor natuur, milieu en duurzaamheid? Ben je van mening dat goed NME belangrijk is voor leerlingen in het basisonderwijs? Dan is deze vrijwilligersfunctie op je lijf geschreven!

Wat doet een NME makelaar?
Als NME-makelaar ben jij het gezicht en het aanspreekpunt voor basisscholen in de gemeente Dinkelland als het gaat om NME. Jij hebt op alle basisscholen warme contacten en brengt minimaal twee keer per jaar een bezoek aan alle scholen. Je hebt een vast contactpersoon binnen de school met wie je de NME-behoefte en het NME-aanbod bespreekt. Je stimuleert hen om gebruik te maken van het NME-aanbod in de gemeente. We hopen dat hierdoor alle scholen minimaal 1 keer per schooljaar gebruik maken het NME-aanbod. De functie start in april als voorbereiding op het nieuwe schooljaar 2018-2019.

Wat bieden wij?
Wij bieden je een vrijwilligerscontract zodat je tijdens je vrijwilligerswerk verzekerd bent en een vergoeding van € 750,- per jaar. Daarnaast heb je een vast contactpersoon bij Natuur en Milieu Overijssel waarmee je regelmatig afstemt en overlegt. Tijdens een inwerkprogramma leer je alles wat wij aan NME-materialen hebben kennen.

Informatie en aanmelden?
Enthousiast? Schrijf dan een korte motivatie per mail naar Annefloor Zuurbier, zuurbier@natuurenmilieuoverijssel.nl. Telefonische informatie via: 038-4250960.

Kijk voor meer informatie op www.natuurenmilieuoverijssel.nl bij onze vacatures.

Jij als NME makelaar in de gemeente Dinkelland?
Jij als NME makelaar in de gemeente Dinkelland?