Terug naar overzicht

Gezocht: Mentoren vluchtelingen Deventer

Deventer
Organiseren, Landschapsbeheer, Betrekken van jongeren, Natuureducatie, Natuurkennis

ALGEMEEN

Landschap Overijssel organiseert en biedt voorzieningen in de provincie Overijssel voor de uitvoering van landschapsbeheer door vrijwilligers. Een groot deel van het jaar werken vrijwilligers aan natuur&landschap op de eigen terreinen van Landschap Overijssel en op terreinen van andere terreinbeherende organisaties, particulieren en gemeenten. Er worden heidevelden geplagd en geschoond (van opslag ontdaan), wilgen geknot, hoogstamfruitbomen gesnoeid, houtwallen gezaagd en veel meer. De werkzaamheden worden begeleid door mentoren en uitgevoerd met gereedschap uit de depots van Landschap Overijssel.

De mentor begeleidt groepen bij het uitvoeren van de beheerswerkzaamheden. De mentor geeft invulling aan een dag(-deel) natuurwerk met vluchtelingen. De mentor zorgt dat de groep veilig aan het werk kan, dat ze het beheer van het landschapselement goed uitvoeren en dat allen een fijne werkdag hebben. De mentor kan (in overleg) worden ingezet bij promotiewerkzaamheden en het begeleiden van andere groepen. De mentor wordt bij deze activiteiten ondersteund door medewerkers van Landschap Overijssel.

OMSCHRIJVING

Taken:

 • Begeleiden van projecten in het landschap met vluchtelingen
 • Vervoeren van het benodigde gereedschap van gereedschapsdepot naar de werklocatie en zorgen na afloop voor het schoon retourneren van het gereedschap
 • Bewaken van alle veiligheidsvoorschriften bij de werkzaamheden
 • Onderling contact met andere mentoren via georganiseerde en informele bijeenkomsten

Wat wij vragen aan competenties en beschikbaarheid:

 • Een open houding hebben naar het publiek en graag willen vertellen over het werk van Landschap Overijssel en de natuur en landschap in Overijssel
 • Samenwerken met de andere leden van het mentorenteam
 • Actuele kennis van natuur&landschap in Overijssel en de activiteiten van Landschap Overijssel
 • Bij voorkeur voorzien van een auto (met trekhaak) en BE-rijbewijs hebben en in staat zijn met aanhanger te rijden
 • Beschikbaar 1 of 2 keer per week van 9.00 uur tot 12.30 uur
 • Bereid zijn scholing te volgen en deel te nemen aan bijeenkomsten die horen bij het uitoefenen van de functie
 • Je hebt kennis en/of ervaring in het begeleiden van andere mensen in groepsverband
 • Je beschikt over kennis en ervaring in praktisch landschapsbeheer en het dagelijks onderhoud van gereedschap
 • Beschikken over een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG)en het onderschrijven van de werkwijze/protocol ‘ In veilige handen’.
 • Je hebt deelgenomen aan een training veldhulpverlening (online aangeboden door ons)

Wat wij bieden:

 • Een reiskostenvergoeding van € 0,28 per km; vergoeding van gemaakte onkosten
 • WA-verzekering en bemiddeling bij declaraties gemeentelijke vrijwilligersverzekering
 • Vergunning voor betreden niet-publiekstoegankelijke terreinen
 • Werkkleding in bruikleen
 • Aanbod voor gratis magazine van Landschap Overijssel
 • Jaarlijks gezamenlijke bijeenkomst(en) met alle mentoren en/of Inhoudelijke excursie
 • Uitgebreid aanbod aan interne scholing of het gebied van techniek, doelgroepen, methodiek, en groepswerk
 • Vergoeding van (overige) benodigde scholing indien vooraf aangevraagd.