Terug naar overzicht

Cursus “Landschapsgids” IVN Haaksbergen

Hardenberg
Natuureducatie, Natuurkennis

De cursus “Landschapsgids” is een jaar durende opleiding voor mensen, die meer willen weten over de natuur. Na deze cursus kunt u zich o.a. inzetten als natuurgids. Gidsen helpen de missie van IVN gestalte te geven: het terugbrengen van de natuur in de harten van mensen via natuureducatie. De natuurgidsen worden meestal actief binnen de eigen IVN-afdeling, bijvoorbeeld als gids van excursies, als cursusdocent, werkgroepscoördinator, actief lid binnen een werkgroep of als bestuurslid.

Cursus Natuurgids

Cursus is bedoeld voor iedereen!

De cursus, die een jaar duurt, start in september 2018 en is bedoeld voor iedereen die zich actief in wil zetten voor de natuur. Als cursist doe je in ongeveer vijfentwintig lessen kennis en vaardigheden op om groene activiteiten te organiseren en begeleiden. De aandacht gaat uit naar hart, hoofd en handen: genieten van de natuur, meer te weten komen over planten en dieren en praktisch bezig zijn. Tijdens cursusavonden en excursies krijgen cursisten een brede basiskennis van natuur en milieu in en rondom Haaksbergen.

De cursisten leren hoe ze zelf informatie kunnen verzamelen en kennis kunnen overbrengen. Ze verdiepen zich in het werk van de organiserende natuurverenigingen. Het is voor het eerst dat de IVN Haaksbergen op deze manier een natuurcursus organiseert.

IVN Haaksbergen is actief in het Molenveldgebied, Lankheet, Witte Veen, Haaksbergerveen, Buurserbeek en Grintenbosch. In deze cursus komen de diverse natuurgebieden rond Haaksbergen ook aan de orde. Naast de natuuraspecten in deze gebieden komen ook de historisch aspecten, zoals de Bommelas in het Buurserzand, het onderduiken van joden in het Lankheet aan de orde. De locatie waar de theorie-avonden van de opleiding plaatsvinden, bevindt zich in het IVN gebouw aan het Dievelaarslaan in het park Scholtenhagen.

Naast de theorieavonden, die steeds op dinsdagavond worden gehouden (ca. eens in de twee weken), maken ook praktijkochtenden en excursies op zaterdagochtenden deel uit van de cursus. IVN Nederland ondersteunt deze cursus middels een cursusmap, die onlangs geheel is herzien. De cursisten kunnen zelf controleren of ze de aangeboden informatie voldoende opgenomen hebben middels zelftoetsen. Deze zelftoetsen zullen in de lessen worden besproken door de betreffende docent. Tijdens de cursus moeten de cursisten: een vijfminutenpraatje houden en samen met andere cursisten een mini-excursie organiseren in één van de natuurgebieden rond Haaksbergen. Na afronding van de cursus, medio 2019, ontvangen de deelnemers een certificaat. De cursus staat open voor alle belangstellenden. Deelnamekosten zijn € 150,00 euro (inclusief: IVN Nederland cursusmap, lesmateriaal voor de diverse natuurgebieden rond Haaksbergen, koffie/thee etc.). Vooropleiding is niet vereist, wel hart voor de natuur en zin om met mensen en kinderen om te gaan.

Om deze cursus te mogen volgen moet u lid worden van IVN Haaksbergen. De gemeente Haaksbergen en de Rabobank maken het mede mogelijk dat de cursus gehouden kan worden.

Om de cursus daadwerkelijk door te laten gaan moeten er voldoende cursisten zijn (minimaal 15 deelnemers). Er hebben zich al de eerste cursisten aangemeld. Wanneer u ook interesse hebt voor deze cursus, kunt u zich zonder verdere verplichting aanmelden via de website van IVN Haaksbergen: LINK
Om de cursisten voldoende aandacht te kunnen schenken, kunnen maximaal 25 mensen deelnemen aan deze cursus “Landschapsgids”. Voordat u definitief ja zegt, zal voor de aangemelde cursisten in juni 2018 een voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden. Daarna kunt u zich definitief opgeven.

Begeleiden van de cursisten
Uiteindelijk zal het cursusteam niet alleen zorgen voor goede en inspirerende lessen, maar zullen zij ook verantwoordelijk zijn voor de begeleiding, nadat u de cursus hebt gevolgd.