Werkdag nieuwe Nederlanders en scouts van de Azoelen

Naar aanleiding van de landelijke Natuurwerkdag 2017 in Beerze is van de Azoelen (scouts) het verzoek gekomen of het mogelijk was vaker in de natuur in Beerze te werken. Ze deden dit met een groep 'nieuwe Nederlanders'. Na overleg met terreinbeheerder, de beheerondersteuners en de nieuwe Nederlanders zelf werd de eerste werkdag vastgesteld op 20 januari onder leiding van een aantal mentoren van Landschap Overijssel en een succes was het! Coördinator/Mentor Gerrit Boom deelt zijn ervaring.

Werkdag nieuwe Nederlanders en scouts van de Azoelen

De eerste gezamenlijke werkdag stond gepland op zaterdag 20 januari 2018 met als verzamelplek camping Vogelsangh. Er hadden zich 22 welpen en 10 scouts met 7 begeleiders van de Azoelen aangemeld. Om 9.30 uur hebben we die ook allemaal, onder goede weersomstandigheden, begroet en ontvangen, ook een 2-tal ouders gingen meewerken.Samen met 7 nieuwe Nederlanders, zijn we met 2 kruiwagens vol gereedschap naar de werkplek gelopen waar uitleg is gegeven over de werkzaamheden, knippen / zagen van hoofdzakelijk vuilboom opslag, en het verzamelen in rillen. Na gereedschap instructie is iedereen vol enthousiasme aan het werk gegaan. Het plezier straalde er bij de deelnemers van af en er is veel werk verzet.

Om 10.30 uur is er een verslaggeefster van het Ommer Nieuwsblad langs geweest en is er een foto van de gehele groep gemaakt. Na een korte limonade / koffie pauze is er nog tot 11.30 uur gewerkt en kwamen de eerste ouders de scouts weer ophalen.

Deze dag hebben we gewerkt met een zeer gedisciplineerde enthousiaste groep welpen en scouts die veilig met het gereedschap omgingen. De deelnemers hadden allen veel interesse in alles wat je in de natuur tegenkomt en er werden veel vragen gesteld.

De deelnemers hebben aangegeven graag een volgende keer terug te komen en we hebben dan ook afsproken eens in de 2 maanden een werkdag te organiseren voor deze groep mensen.

Onze volgende gezamenlijke werkdag is zaterdag 17 maart!