Natuur en vogelwerkgroep De Grutto starten scholenproject

Natuur- en Vogelwerkgroep De Grutto is in 2018 gestart met het schoolproject “Red de vlinder en de bij”. Doel is om samen met de jeugd meer biodiversiteit te creëren in de eigen omgeving. Dat doen ze onder meer door het inzaaien van geschikte (of geschikt gemaakte ) stroken en of kleinere weilandjes met zaadmengsels van traditionele bloemen en granen. Dit levert een weelde aan prachtige bloemen op voor mensen en onze bestuivers, zoals (wilde) bijen, vlinders en overige insecten. Een deel van hen is op hun beurt weer voedsel voor allerlei andere dieren zoals vogels. Met het inzaaien van wilde bloemen leveren we niet alleen een bijdrage aan een betere leefomgeving voor allerlei insecten en andere dieren, maar vooral ook voor onszelf. Kleurrijke bermen en groenstroken dragen namelijk, naast het voedselaanbod (groenten en fruit), ook bij aan ons eigen welzijn.

De eerste resultaten

Op 18 april 2018 kregen 70 kinderen van de Aloysiusschool op het “Echelpoel” te Weerselo een presentatie over het belang van biodiversiteit en de alarmerende situatie van vlinders en bijen. Wim Weijering is bestuurslid van Natuur- en Vogelwerkgroep De Grutto en trekker van het scholenproject. Wim: "Samen met 10 vrijwilligers van onze Vereniging en 2 leden van de Heemkunde Denekamp hebben we met de leerlingen de eerste twee bloemstroken ingezaaid (circa 900 m²). Hopelijk ontstaat hieruit een mooie bloemenpracht. Verder hopen we geleidelijk alle basisscholen mee te krijgen in de gemeente Dinkelland. De wethouders Eric Kleissen en Alfons Steggink gaven 18 april het startsein, onder toeziend oog van een afgevaardigde van Landschap Overijssel.

Inzaaien in Saasveld

Op 20 april is ook met 20 kinderen van de Bernardusschool in Saasveld een strook van circa 400 m² ingezaaid. Ook hierbij waren meerdere vrijwilligers van Natuur- en Vogelwerkgroep De Grutto als “inzaaicoach” aanwezig. De kinderen gedroegen zich voorbeeldig en waren oprecht geïnteresseerd. Na afloop was het even stoeien in het gras. Net als in Weerselo werd met hen de afspraak gemaakt dat we in de bloeitijd samen de resultaten gaan bekijken.

Scoutinggroep in actie bij Rossum

Op 25 april stond de 3e schooljeugdactie op het programma. Dit keer in Rossum. Hiervoor had de Scoutinggroep Weerselo zich spontaan aangemeld en gaven 15 kinderen op die dag acte de présence. Wim: "Gewapend met allerlei harken togen we naar de Ootmarsumsedijk te Rossum, waar langs de schoolroute circa 1000 m2 grond werd ingezaaid met een mooi bijenmengsel. Een 8-tal leden van onze Vereniging was ook van de partij, evenals enkele begeleiders van de Scouting.