Henk Ruiter wint Hans Grotenhuisprijs voor beheer Varsenerveld

Op vrijdagmiddag 8 juni 2018 werd tijdens het Veldsymposium voor de eerste keer de Hans Grotenhuisprijs uitgereikt. De massief houten bokaal ging naar Henk Ruiter van Natuur en Milieu de Vechtstreek voor zijn inzet voor het Varsenerveld. De prijs is door Natuur en Milieu Overijssel in het leven geroepen voor mensen die zich buitengewoon inzetten voor natuurbeheer. De prijs is genoemd naar Hans Grotenhuis als bevlogen en zeer deskundige beheerder van natuurgebied De Slenk bij Lettele.

Varsenerveld

Bij Ommen ligt een eeuwenoud stukje natte heide, een restant van een eens onmogelijk veengebied. Het dreigde dicht te groeien tot bos. Op initiatief van Henk Ruiter wordt het sinds 1998 door een vrijwilligersgroep beheerd. Door een combinatie van grazen, maaien en plaggen is de oorspronkelijke kenmerkende soortenrijkdom bijna volledig teruggekeerd. Er komt nu een groot aantal Rode Lijst en Europese habitatrichtlijn soorten voor. Zie de website van Natuur en Milieu de Vechtstreek.

Varsenerveld1
Varsenveld2
Varsenerveld3
Varsenveld4