Scholen voor bijen

Het gaat niet goed met onze bijen en om deze reden zijn er zowel landelijke als provinciale initiatieven om de leefomstandigheden van bijen te verbeteren en daarbij iedereen uit de samenleving te betrekken.
In Overijssel zetten provincie, Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Imkervereniging Nederland, LTO en EIS, kenniscentrum voor insecten zich, onder de vlag van de Bijenbeweging Overijssel, in voor de bescherming van bijen. Het afgelopen anderhalf jaar hebben wij een reeks van zeer succesvolle acties ondernomen richting algemeen publiek, imkers, natuurorganisaties, gemeenten en waterschappen. In het nieuwe jaar benaderen we alle basisscholen van Overijssel om ook jonge kinderen en hun omgeving te betrekken bij de bescherming van bijen.

Scholen campagne

Scholenactie
Dit voorj
aar organiseert Bijenbeweging Overijssel de scholenactie Scholen voor Bijen. Deze scholenactie is speciaal voor basisscholen in Overijssel. Leerlingen van groep 7 & 8 gaan aan de slag met het nieuwe lesmateriaal van Nederland Zoemt. De eerste 125 scholen die zich aanmelden ontvangen gratis twee typen biologisch bijenbloemzaad. Aanvullend kunt u een bijengastdocent aanvragen. Deze gastdocent komt bij u op school en neemt de leerlingen mee in zijn/haar enthousiasme over bijen. De gastdocenten volgen vooraf een speciaal ontwikkelde training.

Lesmateriaal
In het project Nederland Zoemt onderzoeken wetenschappers van Naturalis hoe het gaat met de wilde bijen in Nederland en hoe we ze het beste kunnen helpen. Met het lespakket Nederland Zoemt kunnen leerlingen meedoen aan dit onderzoek en de wetenschappers een handje helpen. Het lespakket bestaat uit drie modules en in elke module staat één onderzoeksvraag centraal. De twee typen biologisch bijenbloemzaad zijn te gebruiken bij module 2.

Het gaat om de volgende onderzoeksvragen:
1) “Hoe gaat het met de wilde bijen in Nederland?”,


2) “Hoe kunnen we de wilde bijen het beste helpen?”,


3) “Zijn er voldoende wilde bijen voor de bestuiving van onze voedselgewassen?”.


Aanmelden
LET OP: AANMELDEN IS NIET MEER MOGELIJK.
Geïnteresseerde scholen kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier. De eerste 125 scholen kunnen kosteloos deelnemen aan deze scholenactie. Het digitaal lesmateriaal van Nederland Zoemt en het bloemzaad ontvangt u eind maart/begin april. Wanneer u bij uw aanmelding heeft aangegeven graag een bijengastdocent te ontvangen, nemen wij contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Overig lesmateriaal
Zowel de bijengastdocenten als de scholen krijgen vanuit ons een overzicht met overig lesmateriaal over bijen. Dit overzicht bevat lesmaterialen voor alle basisschoolgroepen. Via de volgende link zijn de verschillende bestanden te downloaden;

Meer weten?
Voor informatie en vragen, neem contact op met Rebecca Geeraert via 038-4250974 of mail naar MAIL

Overig Lesmateriaal bijen

Actie Scholen voor Bijen een groot succes!

In de eerste helft van 2019 organiseerde Bijenbeweging Overijssel de actie Scholen voor Bijen. Deze scholenactie was speciaal voor basisscholen in Overijssel. Leerlingen van groep 7 & 8 zijn aan de slag gegaan met het nieuwe lesmateriaal van Nederland Zoemt. Binnen de actie Scholen voor Bijen is extra aandacht geven aan één van de activiteiten en hiervoor hebben de scholen twee typen biologisch bloemzaad ontvangen. Bovendien konden de scholen een bijengastdocent aanvragen. Deze gastdocent komt op de school en neemt de leerlingen mee in zijn/haar enthousiasme over bijen.

De scholenactie was een groot succes! Zie voor de belangrijkste resultaten de afbeelding.

Meer weten?

Voor informatie en vragen, neem contact op met Rebecca Geeraert via 038-4250974 of mail naar MAIL

De resultaten bij scholen voor bijen

Lesmateriaal voor bovenbouw basisonderwijs en voortgezet onderwijs

De landelijke campagneorganisatie Nederland Zoemt heeft nieuw lesmateriaal ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Dit bestaat uit een handleiding voor leerkrachten en 3 lesmodules over respectievelijk bijentelling, B&B en Bestuiving. Je kunt de materialen hieronder downloaden.

Handleiding docenten voortgezet onderwijs, onderbouw

Handleiding docenten voortgezet onderwijs; bovenbouw