Scholen voor bijen

De BIjenbeweging Overijssel start volgend jaar een bijeneducatieproject voor basisscholen. Dit houdt in dat we nieuw lesmateriaal onder de aandacht brengen, bloemenzaadmengsels aanbieden, tips geven voor bijen gastdocenten en voor 12 scholen een workshop insectenhotel bouwen organiseren. Wil je nu al beginnen? Hieronder vind je nieuw lesmateriaal, voor basisonderwijs maar ook voor voortgezet onderwijs en groen-beroepsonderwijs.

Scholen campagne

De scholencampagne voor het basisonderwijs bestaat uit:

  • Lesmateriaal van Nederland Zoemt. Dit bestaat uit drie modules; Nationale Bijentelling, B & B voor wilde bijen en Bestuivingskracht. Het lesmateriaal is geschikt voor groep 7 & 8 van het basisonderwijs.
  • Scholen ontvangen op verzoek zakjes biologisch bijenbloemzaad dat gebruikt kan worden voor lesmodule 2 (onderzoek naar verschillende bloemenmengsels).
  • Gastlessen. De Bijenbeweging Overijssel stelt een lijst op met gastdocenten die een gastles kunnen verzorgen op school.
  • Tot slot bieden we 10 scholen een workshop ‘’insectenhotel maken’’ (ook module 2) aan. De workshop neemt een hele schooldag in beslag of 2 keer een dagdeel. De school bepaalt samen met het NME-centra of andere organisatie de beste plek voor het insectenhotel.

Lesmateriaal voor bovenbouw basisonderwijs en voortgezet onderwijs

De landelijke campagneorganisatie Nederland Zoemt heeft nieuw lesmateriaal ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs. Dit bestaat uit een handleiding voor leerkrachten en 3 lesmodules over respectievelijk bijentelling, B&B en Bestuiving. Je kunt de materialen hieronder downloaden.

Handleiding docenten voortgezet onderwijs, onderbouw

Handleiding docenten voortgezet onderwijs; bovenbouw