De Kleine IJsvogelvlinder gespot in Almelo

De provincie Overijssel zet in op het verbeteren van leefgebieden voor insecten, bijen, vlinders, amfibieën, reptielen, vleermuizen en bepaalde erf- en akkervogels. De groene loper Almelo wil de leefgebieden van de kleine IJsvogelvlinder verbeteren en vergroten. Deze soort is kwetsbaar en zo goed als verdwenen uit Drenthe, de Veluwe, de Utrechtse heuvelrug, het Rijk van Nijmegen en grote delen van Noord-Brabant en Limburg. Daardoor is het op dit moment een vrij zeldzame vlinder.

Het doel van de Groene Loper is om binnen dit project, in samenwerking met particulieren, scholen, terreinbeheerders en natuurverenigingen, te onderzoeken of, en zo ja, op welke locaties nieuw habitat voor de Kleine IJsvogelvlinder kan worden ontwikkeld. Hiermee willen wij het verspreidingsgebied van de Kleine IJsvogelvlinder vergroten, zodat de populatie binnen Twente wordt versterkt.

Samen met Tim Asbreuk, ecoloog bij het ecologisch adviesbureau Buiting Advies uit Dieren, hebben we een verkennend onderzoek naar de Kleine IJsvogelvlinder uitgevoerd. Daarnaast heeft Tim op een regiobijeenkomst van de Groene loper in Almelo een inspirerende presentatie gegeven. Hierdoor is bij velen het enthousiasme voor deze vlinder, maar ook voor (solitaire) bijen aangewakkerd.

Met trots kunnen we melden dat recentelijk meerdere exemplaren van de Kleine IJsvogelvlinder in het Nijreesbos in Almelo zijn gesignaleerd (met dank aan Bert Nijkamp die deze waarnemingen deed).

Tim Asbreuk heeft ook een tweetal “hand outs” gemaakt die binnenkort te downloaden zijn op de site van de proeftuinen: www.deproeftuinen.nl.