Terug naar overzicht

Subsidieregeling aandachtsoorten

De afgelopen 2 jaren is er een mooie start gemaakt met projecten om leefgebieden van aandachtsoorten te versterken. De Provincie wil ook in 2019 hiermee voortvarend verder gaan, samen met jullie. Inmiddels staat de subsidieregeling op de website van de provincie.

Aan de slag

De subsidie is bedoeld voor maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de condities voor soorten zoals opgenomen in de Aandachtsoortenlijst. In tegenstelling tot vorig jaar is er niet gekozen voor een tenderregeling. Dus wie het eerst komt die het eerst maalt. De regeling is bedoeld voor organisaties, bedrijven en particulieren. Niet voor gemeenten en waterschappen. Wat

Drie typen projecten

Voor de volgende activiteiten kun je subsidie aanvragen:

  1. Voor maatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de condities voor soorten zoals opgenomen in de Aandachtsoortenlijst (kleine projecten).
  2. Voor één of meer van de volgende specifieke maatregelen:
  • de aanleg of het herstel van poelen of het bijbehorende leefgebied voor Kamsalamander, Boomkikker of Knoflookpad;
  • maatregelen op en in de directe omgeving van erven voor de Kerkuil, Steenuil, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Ringmus of Grauwe Vliegenvanger;
  • het creëren van bosrandzomen voor de Kleine ijsvogelvlinder of Sleedoornpage;
  • het verbinden van kleine heideterreinen ter vergroting en versterking van het leefgebied van de Adder, Bruine Eikenpage, Bruine vuurvlinder, Gentiaanblauwtje, Kommavlinder of Vetblad.

3. Voor de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot de bovengenoemde maatregelen onder punt 1 en punt 2.

Kijk voor de voorwaarden en het aanvraagformulier op de website van de provincie.