Terug naar overzicht

Wat houdt de VNG Vrijwilligersverzekering in?

Gemeenten zijn zich terdege bewust van het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk. Daarom zien zij het als hun taak om te zorgen voor een goede verzekering. Niet alle vrijwilligers zijn namelijk zelf goed verzekerd. Om dat risico te ondervangen hebben gemeenten in Overijssel een collectieve verzekering voor vrijwilligers afgesloten. In de meerderheid van de gevallen is dat een VNG vrijwilligerspolis via Centraal Beheer.

De VNG-vrijwilligerspolis

De meeste gemeenten hebben een VNG Vrijwilligerspolis afgesloten voor haar vrijwilligers. Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties (de zogenaamde rechtspersonen) die actief zijn in het groen zijn hiermee verzekerd. Een enkele gemeente heeft voor een andere verzekering gekozen. Lees hier verder of jouw gemeente een VNGVrijwilligerspolis of andere verzekering heeft afgesloten. Daar vind je ook een link naar het schadeformulier dat je kunt invullen. Vervolgens meld je gemeente de schade bij de verzekeringsmaatschappij en wikkelen zij de schade af met de benadeelde partij. De gemeente wordt geinformeerd over de afwikkeling.

Let op. Het is ons opgevallen dat op de website van gemeenten en/of het vrijwilligerspunt geen, weinig en ook nog verouderde informatie staat. Kijk hier voor verschillende documenten over de VNG Vrijwilligersverzekering van Centraal Beheer.

Vangnet of secundaire verzekering
De VNG vrijwilligersverzekering is ''een vangnet verzekering''. Dat wil zeggen, is er een andere verzekering dan de VNG Vrijwilligersverzekering waarop de schade kan worden verhaald dan gaat die andere verzekering voor. Dit regelen de verzekeraars onderling. Daar hoef je je niet druk om te maken.

Wie is verzekerd?
De VNG Vrijwilligers­verzekering verzekert binnen Europa vrijwilligers en mantelzorgers die werken in of vanuit Nederland. Maar ook maatschappelijke stages van scholieren en vrijwilligerswerk als gemeentelijke tegenprestatie. Het gaat om georganiseerd, onverplicht en onbetaald werk met een maatschappelijk belang. Er kan aanspraak gemaakt worden op de verzekering als de schade ontstaat tijdens het vrijwilligerswerk. Ook verzekerd zijn rechtspersonen waarvoor de vrijwilliger werkt, zoals stichtingen, verenigingen, gemeente, comite.

Wat houdt deze verzekering in. Hieronder geven we een zeer beknopte samenvatting.

Voor alle details kunt u de pdf lezen en downloaden.

  • Ongevallen verzekering voor vrijwilligers. Het gaat hier om letsel, medische kosten, blijvende invaliditeit en overlijden van de vrijwilliger en inzittenden van een motorvoertuig dat een vrijwilliger bestuurt tijdens het vrijwilligerswerk.
  • Persoonlijke eigendommenverzekering vrijwilligers.Het gaat om schade (materieel, vernietiging en diefstal) aan persoonlijke eigendommen van de vrijwilliger die tijdens het vrijwilligerswerk of op de weg er naar toe is ontstaan.
  • Aansprakelijkheidsverzekering vrijwilligers. Het gaat om verzekering van de vrijwilligers als deze aansprakelijk zijn voor schade aan personen (verwonding, ziekte, overlijden) en schade zaken van anderen (losse zaken, onroerend goed, dieren). Ook verzekerd kosten rechtshulp.
  • Rechtsbijstandverzekering vrijwilligers. Het gaat om verzekering van vrijwilligers bij (dreigend) juridisch geschil. Alleen als er een redelijke kans is op succes.
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen. Het gaat om verzekering van een stichting of vereniging als deze aansprakelijk is voor schade aan personen (verwonding, ziekte, overlijden) en zaken van een ander (losse zaken, onroerend goed, dieren). Ook verzekerd is rechtshulp.
  • Bestuurdersaansprakelijkheid voor vrijwilligers. Het gaat om verzekering van vrijwilligers die leiding en handelingen verrichten voor rechtspersonen. Zij zijn verzekerd voor verweer en rechtshulp als de vrijwilliger aansprakelijk wordt gesteld.
  • Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen. Het gaat om verzekering van een stichting of vereniging als deze aansprakelijk wordt gesteld voor personenschade van de vrijwilliger, schade aan zaken van de vrijwilliger, schade aan inzittenden, schade aan voertuigen van vrijwilligers en verlies no-claim. Ook rechtshulp voor rechtspersonen is verzekerd.