Terug naar overzicht

Natuurliefhebbers voor inventarisatie onderzoek

Monitoring/onderzoek

Hoe is het gesteld met bijzondere soorten zoals de kamsalamander, boomkikker, steenuil, geelgors en patrijs? Hebben zij geprofiteerd van specifieke maatregelen in het natuur- en landschapsbeheer? En hoe is het met de kwaliteit van bloemrijke graslanden, de diversiteit aan planten en insecten? Door hierover zoveel mogelijk gegevens te verzamelen willen we onderzoeken wat het effect is van het huidige agrarische natuur- en landschapsbeleid in Overijssel. Voldoet het of moeten we het beheer op specifieke punten aanpassen? Zin om ons bij dit onderzoek te helpen? Ons team van vrijwillige onderzoekers kan nog wel wat versterking gebruiken.

Samen met Agrarisch Collectief Midden Overijssel en Landschap Overijssel starten we binnenkort met het inventariseren van flora en fauna. We hebben hiervoor een aantal gebieden gekozen, te weten: Salland, Landgoed Huis Beerze, Eschmarke, Twickel, Engbertsdijkvenen en Veenschap. In deze gebieden gaan de vrijwillige onderzoekers in tweetallen aan de slag met het inventariseren van soorten; van vogels tot insecten en van amfibieën tot planten. Je kunt zelf het gebied en de soorten van je voorkeur doorgegeven. Natuurlijk ontvang je een onkostenvergoeding. Op 14 en 15 februari informeren we alle geïnteresseerde natuurliefhebbers uitgebreid over wat het onderzoek precies inhoudt en hoe je kunt helpen.

Gebieden en soortenonderzoek

Hieronder vind je de zes gebieden die we samen met Agrarisch Collectief Midden Overijssel hebben gekozen voor onderzoek en welke soorten interessant zijn om te inventariseren.

Salland

  • Vogels met als doelsoorten de patrijs en steenuil, maar ook struweelvogels
  • Kwaliteit botanisch grasland
  • Amfibieën met als doelsoort de kamsalamander

Landgoed Huis Beerze

  • Monitoring kruiden, insecten en vogels (geen weidevogels)

Eschmarke

  • Amfibieën met als doelsoort de boomkikker

Twickel en directe omgeving

  • Vogels met als doelsoorten de patrijs en steenuil, maar ook struweelvogels
  • Kwaliteit botanisch grasland

Omgeving Engbertsdijksvenen

  • Kwaliteit botanisch grasland

Veenschap; het gebied tussen de Schottenweg/Oosterveen en de Veeneindeweg te Vriezenveen

  • Monitoring kruiden, insecten en vogels (geen weidevogels)

Belangstelling en aanmelden
Heb je belangstelling? Kom dan naar de informatieavonden op 14 februari (in Twente) en 15 februari (in Salland). Aanmelden via Rebecca Geeraert: geeraert@natuurenmilieuoverijssel.nl of telefonisch 038-4250960.