Terug naar overzicht

CitizenScience Drinkbare Rivieren

Overijssel
Monitoring/onderzoek

Hoe schoon zijn de Overijsselse rivieren? Doe mee met het CitizenScience project “Drinkbare rivieren”!

Drinkbare rivieren is een internationaal initiatief waarbij burgers de kwaliteit van hun rivier meten (zgn burgerwetenschap). De initiator van “Drinkbare Rivieren” is Li An Phoa (nr 19, van Trouws duurzame 100 in 2018). Zij heeft in het voorjaar van 2018 samen met meer dan 500 “burgerwetenschappers” de waterkwaliteit van de gehele Rivier de Maas gemeten. Bekijk ook eens het inspirerende filmpje over haar tocht hier.

Li An Phoa

Dit jaar ligt de ambitie nóg hoger. In heel Europa worden mensen uitgenodigd om het water te onderzoeken en de kwaliteit van hun lokale rivier te bepalen. Op deze manier wordt een overzicht van de waterkwaliteit in Europa verkregen. In het project wordt samengewerkt door Wageningen Universiteit (WUR), Wetsus en Waterlab. De Technische Universiteit Delft zorgt daarnaast voor de opzet en verwerking van de onderzoeksgegevens.

In Overijssel ondersteunt Natuur en Milieu Overijssel het project “Drinkable Rivers”. In onze provincie bevinden zich een paar belangrijke grote en kleine rivieren: IJssel, Vecht, Regge, Dinkel en niet te vergeten, de Reest. Het water in dit soort rivieren is nog lang niet schoon, zo bleek dit voorjaar uit een onderzoek van de Stichting Natuur en Milieu. De gehalten aan fosfaat, stikstof en chemische bestrijdingsmiddelen zijn nog steeds te hoog. Dit is een ramp voor biodiversiteit, maar ook voor betaalbaar drinkwater en gezond zwemwater.

Jouw onderzoeks-input is nodig!

Met dit burgeronderzoek wil Natuur en Milieu Overijssel aandacht vragen voor de waterkwaliteit in Overijssel. Elke zes jaar worden de waterbeheerplannen geactualiseerd door de Waterschappen. Met deze plannen wordt de Europese (Schoon) Water Richtlijn gerealiseerd. Van 2021 tot 2027 is de laatste planperiode om het water echt schoon te krijgen en jouw onderzoeks-input en betrokkenheid kunnen helpen om de juiste maatregelen te treffen!

Aanmelden

Wil jij ook een bijdrage leveren aan drinkbare rivieren? En lijkt het je leuk om burger-wetenschapper te worden en zelf diverse metingen te doen van jouw rivier? Meld je snel aan via het online-formulier!

Dit wordt er van je verwacht:

  1. Ophalen van de water testkit bij Natuur en Milieu Overijssel in Zwolle (eind september / begin oktober)
  2. Doornemen van een handleiding en de testmaterialen (o.a. meetstrips, materialen voor een secchidisk, biofilms en testsets)
  3. Het éénmalig doen van diverse metingen zoals een omgevingscheck, maar ook de hoeveelheid nitraat, nitriet, chloride en fosfaat onderzoeken. Checken op de aanwezigheid van E. coli en de hardheid, pH waarde, temperatuur en doorzicht van het water bepalen (oktober)
  4. Daarna het doorgeven van de resultaten via een online invulformulier (oktober)

We verwachten dat je ongeveer anderhalf uur bezig bent met het uitvoeren van de tests aan de hand van de handleiding en het invoeren van de resultaten.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Natuur en Milieu Overijssel.

Alvast bedankt!