Groene Loper Overijssel

“Een Groene Loper heeft als missie bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun eigen natuurlijke leefomgeving. Met een Groene Loper verbinden we bestaande buurtinitiatieven in het groen en maken deze zichtbaar, zodat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met de natuur dicht bij huis.”

Met de Groene Loper Overijssel verbinden we de verschillende Groene Lopers in de provincie met elkaar. Zo initiëren, stimuleren en versterken we bewonersparticipatie en ontstaat een beleefbare verbinding tussen stad en platteland. De aangesloten Loperprojecten zijn gericht op alle leefstijlen en dus op alle inwoners van Overijssel. Binnen het netwerk brengen we ideeën en initiatieven bij elkaar vanuit verschillende invalshoeken en netwerken, maken we ideeën concreet en stimuleren we de uitvoering van de initiatieven. Want, het idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert.

Op deze pagina vind je nieuwsberichten, verslagen van de 3-jaarlijkse provinciale netwerkbijeenkomsten en delen we geleerde lessen graag met je!

Lees meer over:

Groene Loper Vechtdal
Groene Loper Almelo
Groene Loper Hof van Twente
Groene Loper Deventer
Groene Loper Hengelo
Groene Loper Enschede
Groene Loper Zwolle
Groene Loper Losser - Oldenzaal